Isnin, 14 Mei 2012

PTD - Pegawai Tadbir dan Diplomatik


PROSPEK KERJAYA


Perkhidmatan PTD menawarkan pembangunan kerjaya yang menarik dari segi penempatan seperti yang telah disebutkan dan peluang untuk mengikuti latihan dan kursus dalam perkhidmatan yang terbuka luas. Dari segi kenaikan pangkat pula, walaupun tidaklah terlalu baik tetapi masih tergolong dalam
kategori perkhidmatan yang teratas dari segi peluang kenaikan pangkat. Latihan dalam perkhidmatan banyak disediakan sehingga ke peringkat Ph.D. Bagi merancang dan menggubal satu pelan pembangunan PTD,  Jabatan Perkhidmatan Awam telah menubuhkan Unit Strategik pada awal tahun 1999 di bawah Bahagian Perkhidmatan.
Hasilnya, semua dasar dan strategi pembangunan kerjaya PTD telah digubal dan dilulus dalam bulan Jun 1999 dan kini sedang dilaksanakan. Dasar dan strategi ini terkandung dalam Pelan Komprehensif Pengurusan Sumber Manusia Pegawai Tadbir dan Diplomatik Abad Ke-21. Pelan ini temasuklah dasar pengambilan, penempatan, latihan, perancangan penggantian (succession planning) dan exit policy. Kini, model pelan komprehensif ini telah diikuti oleh perkhidmatan lain seperti perkhidmatan pegawai sistem maklumat dan pegawai perkhidmatan sokongan. 

SEJARAH


Fungsi dan peranan Pentadbiran Awam dalam pemerintahan negara ini telah bermula sejak sebelum zaman penjajah lagi. Semasa pemerintahan penjajah fungsi ini dapat disusurgalurkan seawal tahun 1826. Sejarah pewujudan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) adalah rentetan dari beberapa perubahan ke atas perkhidmatan yang diwujudkan semasa pemerintahan Inggeris. Secara ringkas peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah PTD adalah:
1826 - Pentadbiran Negeri Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Singapura) dijalankan oleh Eastern Cadetship Service
1865 -  Perkhidmatan Awam untuk Negeri Selat atau Straits Settlements Civil Service ditubuhkan atas perakuan Jawatankuasa Robinson. Pegawai-pegawai diambil dari Britain dan dilantik oleh Colonial Office dengan gaji £200 sebulan. Antara pegawai muda yang dilantik pada tahun 1871 adalah Frank Swettenham yang kemudiannya telah memainkan peranan yang penting dalam Perkhidmatan Awam Malaya.
1874 - Perjanjian Pangkor telah ditandatangani pada 25 Januari di mana selepas itu Negeri Perak telah menerima sistem pentadbiran penjajah Inggeris. Residen pertama James W.W. Birch telah menjalankan urusan pentadbiran awam dan undang-undang dengan dibantu oleh pegawai-pegawai Inggeris yang dilantik ke Perkhidmatan Awam.
1875 - Pentadbiran secara sistem residen dimulakan di Selangor. J.G. Davidson menjadi Residen dibantu oleh Frank Sweettenham sebagai penolong Residen.
1876 - Pegawai Inggeris ditempatkan di Sungai Ujung untuk menjalankan tugas-tugas pentadbiran awam.
1888 - Sistem pentadbiran Residen ditubuhkan di Pahang
1904 - Malayan Civil Service (MCS) ditubuhkan.
1910 - Malay Administrative Service (MAS) ditubuhkan untuk menampung pegawai Melayu dalam Perkhidmatan Awam. Pewujudannya untuk mengimbangi MCS yang dikhaskan untuk pegawai Inggeris. MAS diwujudkan, antara lainnya bertujuan untuk menjadi feeder service kepada MCS.
1933 - Sekil gaji yang berbeza diwujudkan bagi pegawai MCS dan MAS.
1946 - Seramai 30 orang pegawai MAS diserap ke MCS
1949 - Dasar lantikan terus graduan universiti ke perkhidmatan MCS diperkenalkan. Syarat utama ialah memiliki ijazah dengan kepujian.
1953 - Lima orang graduan dilantik terus sebagai pegawai MCS. Pegawai bukan Melayu mula dilantik sebagai pegawai MCS.
1966 - MCS digabungkan dengan perkhidmatan luar negeri yang baru ditubuhkan dan dinamakan dengan Malayan Home and Foreign Service (MHFS).
1967 - Laporan Development Administration in Malaysia - Report to the Government of Malaysia oleh Prof. John D. Montgomery dan Prof. Milton J. Esman mencadangkan supaya MHFS  (i) memperkenalkan pengkhususan bidang kerja (ii) melaksanakan penempatan tidak kurang dari lima tahun pada sesuatu jabatan (iii) mewujudkan peluang latihan dalam perkhidmatan pada peringkat ijazah lanjutan.
1971 - MHFS ditukar nama kepada Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1971.
1987 - Kuasa pertukaran pegawai Gred M3 telah diturunkan kuasa kepada Ketua Jabatan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 1987.
1999 - Kuasa pertukaran pegawai Gred M2 telah diturunkan kuasa kepada Ketua Jabatan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 1999.
2000 - Sekim PTD dipinda supaya kelulusan Diploma Pengurusan Awam (DPA) dari INTAN dijadikan syarat untuk pengesahan jawatan. Sebelum ini DPA adalah syarat lantikan ke PTD.

BIDANG TUGAS


Bidang tugas pegawai PTD adalah merancang, mentadbir, mengurus dan mengawalselia hampir setiap bidang aktiviti kerajaan. Pegawai PTD juga merupakan pemimpin kepada kesemua kementerian dan jabatan-jabatan utama serta pentadbiran beberapa buah kerajaan negeri.
Dari segi tugas, pegawai-pegawai PTD bertindak sebagai penggubal dasar, pemikir dan perancang strategik, perunding khidmat nasihat dan pelaksana dasar-dasar kerajaan.
Bidang tugas utama pegawai PTD boleh dibahagikan kepada:

Pengurusan Sumber Ekonomi
Pengurusan Sumber Kewangan,
Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT),
Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi,
Perancangan dan Pengurusan Sosial dan Infrastruktur,
Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah, Perbandaran Tanah, Daerah dan Kerajaan Tempatan,
Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri, dan
Keselamatan dan Pertahanan Negara.

Bidang tugas dan peranan PTD telah berubah dari era tahun 60an ke era tahun 90an sejajar dengan perubahan pembangunan negara. Perubahan ini dapat dijelaskan melalui carta di bawah.

KELAYAKAN

Calon-calon untuk dilantik ke PTD perlu memilki kelayakan asas seperti yang disyaratkan dalam Skim iaitu:  

Warganegara Malaysia
Berumur tidak kurang dari 18 tahun  pada tarikh iklan tutup.
Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian daripada universiti tempatan atau luar negara yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang setaraf dengannya.
Lulus peperiksaan khas yang dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).
Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan.

PERMOHONAN


Bagi pemohon yang mencukupi syarat (lihat Kelayakan) langkah-langkah berikut perlu diikuti:
Calon hendaklah mendaftar diri dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dengan menggunakan Borang SPA 8 atau boleh juga mendaftar on-line melalui laman web SPA iaitu www.spa.gov.my . Pendaftaran boleh dibuat sepanjang masa.
SPA akan mengiklankan dalam akhbar utama urusan pengambilan pegawai baru  
Tapisan pertama dibuat oleh SPA. Calon yang memenuhi syarat minimum seperti mana yang disyaratkan dalam iklan akan dipanggil untuk menduduki peperiksaan khas. Pusat Peperiksaan Khas diadakan di semua ibu negeri dan bandar besar.  
Calon yang lulus Peperiksaan Khas akan dipanggil oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk tapisan  kedua di PTD Assessment Centre yang dikendalikan oleh INTAN.  
Calon yang berjaya dalam ujian PTD Assessment Centre akan dipanggil untuk temuduga oleh SPA.  
Calon yang berjaya dalam temuduga akan dipanggil oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk tujuan lantikan dan menjalani kursus Diploma Pengurusan Awam di INTAN selama enam bulan.
Setelah tamat kursus, pegawai-pegawai akan dibuat penempatan di kementerian dan jabatan yang sesuai. 

sumber dari,
Universiti Pendidikan Sultan Idris

gambar adalah hiasan semata - mata
Catat Ulasan